igtv download

 

Profil firmy

     
 

Společnost SoftHouse, s.r.o., je mladou a dynamickou firmou v oboru informačních technologií. Jedná se o 100% českou firmu, která se zaměřuje na software v oblasti evidence dokumentů a sledování oběhu dokumentů po organizaci. Evidence je spojena s ukládáním elektronických dokumentů s možností využití elektronického podpisu.

 
 

 
 

Společnost pracuje s nejmodernějšími technologiemi, hlavní orientace směřuje k produktům společnosti Microsoft. Aplikační vrstva je tvořena na platformě Microsoft .NET a tím je zajištěno využití nejmodernějších přístupů k programování.

 
     
 

Jako dalším, neméně významným, okruhem  činnosti je tvorba SW na zakázku. Jedná se hlavně o aplikace internetové, kde je využita platforma ASP.NET.

 
     
  Obchodní firma:   

SoftHouse, s.r.o.

Se sídlem

Na Radosti 50/4

312 13  Plzeň

   Právní forma  

společnost s ručením omezeným zapsána dne 5. listopadu 2004 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16659

  IČ:  

263 79 945